Συμμετοχή της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Motivaction ενάντια στη χειραγώγηση των αγώνων στον αθλητισμό

Στην εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ «Motivaction», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι, συμμετείχε η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., δια του εκπροσώπου της Βασίλη Μηνούδη, πρώην διεθνή αθλητή πετοσφαίρισης και μέλους της Ομάδας Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της Πλατφόρμας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση αθλητών, προπονητών, διαιτητών κ.α. για την αναφορά ύποπτων προσεγγίσεων για χειραγώγηση αγώνων στον αθλητισμό και η προαγωγή και ανταλλαγή πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών αναφοράς σε εθνικά αθλητικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα Motivaction συντονίζει η Γαλλική Εθνική Πλατφόρμα Ακεραιότητας και συμμετέχουν σε αυτό, ως εταίροι, οι Εθνικές Πλατφόρμες της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας, καθώς επίσης διεθνείς φορείς που εκπροσωπούν αθλητές, προπονητές, διαιτητές και μία πολυεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία εξειδικεύεται σε θέματα χειραγώγησης.

Η συμμετοχή των Πλατφορμών αλλά και των εξειδικευμένων αθλητικών φορέων και εμπειρογνωμόνων στο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών, σε διεθνές επίπεδο, για τη δημιουργία πολιτικών ενδυνάμωσης των αθλητών, των διαιτητών και των προπονητών, ώστε να αναφέρουν περιστατικά χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης για αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναφορών και καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα για τη χειραγώγηση στον αθλητισμό, το 10 έως και 20% των ερωτηθέντων αθλητών δηλώνουν ότι έχουν ήδη προσεγγιστεί για να συμμετάσχουν σε χειραγώγηση αγώνα ή μέρους αυτού. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς όσοι απορρίπτουν την πρόταση χειραγώγησης σπάνια αναφέρουν τις προσεγγίσεις στις αρχές εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του φόβου για αντίποινα, της έλλειψης ευαισθητοποίησης και της αδυναμίας εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, της έλλειψης πολιτικών αναφοράς κ.α..

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία Εθνικών Πλατφορμών ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων για δραστηριότητες χειραγώγησης στον αθλητισμό.

Ένας βασικός πυλώνας που εκφράζεται από τη συμμετοχή των Πλατφορμών στο πρόγραμμα Motivaction είναι η ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών και αξιόπιστων πολιτικών αναφοράς που να προωθούν και να επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να δίνουν πληροφορίες με ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Motivaction αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Δείτε Επίσης