Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 2/27.1.2021 απόφασή του και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως κατωτέρω, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).

Α΄. Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας στις εγκαταστάσεις του κλειστού Γυμναστηρίου του Α.Ο. Νέας ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ», Αδαμαντίου Κοραή και Μ. Βασιλείου – Νέα Σμύρνη, ή εναλλακτικά σε περίπτωση προβλήματος η Πόλη της Λαμίας στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ «ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Κλειστό Γυμναστήριο, Φιλίας 1.
Σε περίπτωση ύπαρξης απαγορευτικών μέτρων λόγω COVID 19 και στις δύο πόλεις, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο σημείο Β΄ της παρούσης.
Η σχετική ενημέρωση προς τα Σωματεία και τους Αντιπροσώπους τους θα γίνει μέχρι και 15.3.2021 ημέρα Δευτέρα.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Λήψη επικυρωτικής απόφασης διαγραφής σωματείων – μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού.

3. α. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2020 μέχρι
31/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.
β. Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από
1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.
γ. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 1/1/2020 –
31/12/2020 και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική
ευθύνη.
δ. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από
κάθε διαχειριστική ευθύνη.
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΕ).
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, είκοσι (20) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΕ), σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ. 2β) (Ν. 4639/2019 άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4726/2020) και άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 21η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Β΄. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της Γ.Σ., λόγω των απαγορευτικών μέτρων που θα ισχύουν εξ αιτίας των επιδημιολογικών συνθηκών λόγω COVID 19, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 20.3.2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με απομακρυσμένη συμμετοχή των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και με την χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4764/2020 και των διατάξεων του Καταστατικού, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προεδρείου
2. Λήψη απόφασης για την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος 2 της ανωτέρω Ημερησίας Διάταξης και συζήτηση αυτού κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση του τρέχοντος έτους 2021, όποτε καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτή.
3. α. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2020 μέχρι
31/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.
β. Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων από
1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.
γ. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από 1/1/2020 –
31/12/2020 και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική
ευθύνη.
δ. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από
κάθε διαχειριστική ευθύνη.
4. Λήψη απόφασης για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων και προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 5, 6 και 7, στις έδρες των Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και από ώρας 10:00 μέχρι 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει και τις αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών.
5. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις κατωτέρω αρχαιρεσίες καθώς και δύο (2) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τις Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες θα διενεργήσουν, υπό την Προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου τις ψηφοφορίες στις έδρες των κατά τόπους Ενώσεων (ΕΑΣ) ΣΕΓΑΣ, με την συμμετοχή των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών που ανήκουν στις Ενώσεις αυτές.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, είκοσι (20) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά και Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
7. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΕ), σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ. 2β) (Ν. 4639/2019 άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4726/2020) και άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει.

Δείτε Επίσης

Στον Δήμο Μαραθώνα, σε νέο Venue και με νέες Διαδρομές, το ΙRONMAN(R) 70.3(R) Greece 2024

Στον Δήμο Μαραθώνα, σε νέο Venue και με νέες Διαδρομές, το ΙRONMAN(R) 70.3(R) Greece 2024

Ο κορυφαίος παγκόσμιος αγώνας τριάθλου IRONMAN® 70.3® Greece, που από το 2019 έχει αγαπηθεί από χιλιάδες αθλητές από όλον τον κόσμο, θα διεξαχθεί φέτος από την ομάδα της IRONMAN® Greece στις 18-20 Οκτωβρίου 2024, στη μυθική γη του Μαραθώνα, όπου κυριαρχεί η θετική ενέργεια και η αύρα της νίκης. Η αλλαγή της τοποθεσίας προέκυψε μετά […]