Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών ή τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής (ΠΕ11) για το διδακτικό έτος 2023-2024

Σχετικά με το υπ. αριθμ. 179819/10-4-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024», ο ΣΕΓΑΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εγγράφως την αίτησή τους προκειμένου να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2023 – 2024 στον ΣΕΓΑΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών ή τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής (ΠΕ11) για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η αίτηση τους πρέπει να περιλαμβάνει τη διατύπωση «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».

Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν στο παρελθόν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος.

β) Κατάσταση αθλητών Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου που έχουν αναδείξει διαχρονικά (όνομα, αγώνισμα, χρονολογία, επίδοση διάκριση)

γ) Πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας)

δ) Τυπικά προσόντα: Πτυχίο, μεταπτυχιακά, αρ. άδειας άσκησης επαγγέλματος και ξένες γλώσσες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ.

Τέλος, για την αξιολόγηση των αιτούντων, o ΣΕΓΑΣ κάνει γνωστό ότι διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού καθώς και την παιδαγωγική τους προσέγγιση.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στον ΣΕΓΑΣ Λ. Συγγρού 137 στο γραφείο πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά ( email: [email protected]), έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Δείτε Επίσης

The Uniform of Hope

The Uniform of Hope

Τατιάνα Μπλάτνικ και η Breathe Hellas ξεκινούν Εθνική Καμπάνια Ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων στην Ελλάδα